Passing Thought: Bathroom

Why is that, this confined space makes you think deeply. Your thoughts more resound than they usually are. More often than not, big life decisions are made here. Personally, this is the best spot for me to think about codes and logic for the software I am currently coding. LOL~ that "AHA~!" moment.

Advertisements

Passing Thought: Drawing

Drawing. Drawing ang tawag sa mga bagay na ipanapangako o sinasabi ng isang tao pero hindi naman ito natutupad. Pinaasa ka lang. Drawing.

Patak Na Lang Ng Ulan

Gusto kong maligo sa ulan. Nais kong iiyak lahat ng sakit, takot, pangamba na aking nararamdaman. Nais kong umiyak hanggang sa wala na akong maiiyak pa. Hanggang sa patak na lang ng ulan ang patuloy na aagos sa aking muka.

Passing Thought: Judgement

People would easily pass on judgement and say bad things about you. They would constantly seek people who would empathize with their cause. But what they did not put into consideration are the things that they do not see and facts they could not fully comprehend.

Powered by WordPress.com.

Up ↑